na-tesla logo
 • بازرگانی
  بازرگانی

  تجهیز آزمایشگاه های مختلف و نمایندگی رسمی فروش و ارائه خدمات پس از فروش کلیه محصولات ذیربط

 • کالیبراسیون
  کالیبراسیون

  احراز کیفیت(IQ, OQ و PQ) و کالیبراسیون انواع تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی مطابق با استاندارد های روز دنیا

 • سکوبندی آزمایشگاهی
  سکوبندی آزمایشگاهی

  سکوبندی آزمایشگاهی برحسب کاربری‌های گوناگون مراکز و آزمایشگاه های استاندارد جهانی و تایید شده

 • خدمات پس از فروش
  خدمات پس از فروش

  ارائه خدمات سرویس و پشتیبانی، پرسنل آموزش دیده و با سابقه از کمپانی های معتبر